PREPARANT L'ORGANITZACIÓ PER INNOVAR

LIDERATGE PER INNOVAR

Treballem amb els equips directius per reflexionar o abordar temes crítics

CULTURA D'INNOVACIÓ

Avaluem el nivell de desenvolupament de la cultura d'innovació de l'organització

ALINEACIÓ D’EQUIPS

Donem suport als líders de projecte a la feina d'organitzar i alinear el seu equip

NOUS MODELS DE NEGOCI

Formulem nous models de negoci a partir de metodologies com Business Model Canvas i Lean Management

PREPARANT ELS PROCESSOS PER INNOVAR

DESCOBRINT OPORTUNITATS

Interacció amb usuaris - Anàlisi de referents i competidors

DISSENYANT NOUS PRODUCTES I SERVEIS INNOVADORS

Nous conceptes de productes i serveis

CO-CREANT I VALIDANT AMB DIVERSITAT D’ACTORS

Fem partícips una varietat de diferents perfils en el procés d'ideació

IMPLANTANT LA INNOVACIÓ

DESENVOLUPANT PROJECTES PILOT

Convertim les solucions dissenyades en projectes pilot

ACCELERANT INICIATIVES INNOVADORES

Donem suport al creixement de noves iniciatives emprenedores

SISTEMATIZACIÓ DE LA INNOVACIÓ

Donem suport, amb la instal·lació de competències i metodologies

ACADEMY INNOVA

DESIGN THINKING

Metodologia d'innovació que considera la comprensió empàtica de l'usuari i l'observació en el seu context

VISUAL THINKING

Tècniques de visualització que permeten fomentar el treball col·laboratiu durant la creació de serveis o productes innovadors

CUSTOMER EXPERIENCE

S'avalua l'experiència actual que els clients tenen amb l'organització, identificant els moments de dolor

Els nostres Experts estaran disponibles per a vostè.